De lijnen zijn kort. Op korte termijn kan een eerste gratis intakegesprek worden ingepland. Dit kan zijn een telefonische, fysieke of digitale afspraak. Tijdens dit gesprek wordt een analyse van uw probleem gemaakt en wordt aangegeven hoe het probleem kan worden opgelost. Er wordt een adequate inschatting gemaakt van uw kansen en mogelijkheden. Uiteraard worden ook de risico’s besproken.

De beroepsregels voor advocaten schrijven voor dat een advocaat voor ogen dient te houden dat een regeling “in der minne” vaak de voorkeur verdient boven een procedure. Dat is ook het uitgangspunt van Damen Advocatuur: als een praktische oplossing bereikt kan worden, heeft dat zeker de voorkeur boven een (vaak) kostbare en langdurige procedure. Maar als de tegenpartij niet bereid is aan een redelijke oplossing mee te werken dan wordt niet geaarzeld een procedure op te starten!

Tijdens het intakegesprek worden er ook duidelijke prijsafspraken gemaakt. Er wordt gewerkt tegen een vast uurtarief aan honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten, omzetbelasting en eventueel door derden in rekening te brengen kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten en griffierecht. Van de verrichte werkzaamheden wordt een tijdsregistratie bijgehouden waarin u uiteraard te allen tijde inzage heeft. Onder bepaalde omstandigheden kunnen particulieren in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging).